top of page
118520519_197657151775271_3562369201147704862_n.jpg

PROJEKTAS MOTYVUOTAS UGDYTOJAS-AKTYVUS UGDYTINIS  
 

Iš dalies finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija nuo 2019 metų liepos menesio vykdė projektą „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis”. Projekto tikslas-tobulinti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų profesinę kvalifikaciją, suteikiant žinių, mokėjimų bei įgūdžių 1-7 metų vaikų fizinio ugdymo srityje, formuojant pozityvų požiūrį į fizinį aktyvumą bei didinant darbinę motyvaciją.

Projektas „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Įgyvendinant projektą įvyko 59 seminarai Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams jų darbo vietoje arba nuotoliniu būdu (teikiant paraišką buvo suplanuoti tik 46 seminarai). Seminarų metu pedagogai turėjo galimybę išgirsti naujausias žinias apie vaikų fizinio ugdymo ypatumus, mokslininkų teikiamas rekomendacijas bei igytį praktinių gebėjimų kaip organizuoti ugdymą, kad jis būtų įdomus, motyvuojantis ir rezultatyvus. Pirmojo karantino metu, dalis seminarų buvo organizuojami nuotoliniu būdų, tačiau tai nesutrukdė įgyvendinti numatytų tikslų ir perteikti reikiamos informacijos bei gebėjimų seminarų dalyviams.  

Per projekto įgyvendinimo laikotarpį įvyko 2 teorinės – praktinės konferencijos „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“. Konferencijų metu projekto dalyviai turėjo galimybę pasidalinti savo gerąja darbo patirtimi bei pasimokyti iš geriausių šalies specialistų. Konferencijose dalyvavo daugiau kaip 500 pedagogų iš visos Lietuvos.

Projekto dalyviai žinių ir patirties sėmėsi ne tik konferencijose, bet ir „Mokytojų motyvatorių stovyklose“, organizuojamose skirtinguose Lietuvos miestuose. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį tokių stovyklų įvyko net 3 (vietoj planuotų dviejų). Trijų dienų trukmės stovyklose mokytojai motyvatoriai dalijosi patirtimi, išbandė daug praktinių veiklų, aptarė vaikų fizinio ugdymo klausimus, problemas ir perspektyvas.  Kvalifikuoti ir patyrę lektoriai pateikė daug praktinių veiklų, netradicinių fizinio aktyvumo organizavimo būdų, metodų ir formų, atskleidė kaip organizuoti ugdymą, kad jis padėtų motyvuoti ne tik save, bet ir ugdytinius.

Didžiuosiuose Lietuvos miestuose buvo sutelktos ‚Mokytojų-motyvatorių“ komandos, kurios  teikė konsultacijas mažesnę patirtį turintiems kolegoms, o mažesnių miestelių kolegos visada galėjo kreiptis pagalbos į projekto koordinacinę komandą.

Tam, kad pedagogai galėtų dalintis tarpusavyje žiniomis ir gerąja patirtimi,  buvo sukurta Facebook paskyra, gerosios patirties platforma  #Motyvuotas ugdytojas aktyvus ugdytinis. Visa informacija, susijusi su projekto veiklomis, aktualūs straipsniai, video ir kt. buvo talpinama šioje paskyroje. Paskyros sekėjai turėjo galimybę ne tik stebėti kolegų veiklas, bet ir salintis savosiomis:

pasaulinės pandemijos metu, kada ugdymas buvo perkeltas į nuotolį, projekto vykdytojai Lietuvos pedagogams pateikė pasiūlymą dalintis virtualiomis veiklomis, kurios galėtų prisidėti prie kokybiško vaikų fizinio ugdymo organizavimo karantino laikotarpiu. Projekto Facebook paskyroje buvo patalpintos 54 video pamokėlės, skirtos ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurias sukūrė Lietuvos pedagogai. Ši sklaida buvo didelė pagalba pedagogams organizuojant nuotolinį vaikų ugdymą, tuo pačiu ir savęs, kaip kūrybiško ir novatoriško pedagogo, reprezentacija. 


KAS? KUR? KADA?

Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis,
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

2022 kovo 08 – 15 d.

277098395_4680888398704305_4429634171243314712_n.jpg

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)

Lietuvos sporto muziejus
LTOK Kauno apskrities taryba

118520519_197657151775271_3562369201147704862_n.jpg
DSC_0027-1-1536x1021.jpg
83162417_116413573232963_3519006064416653312_n.jpg

Projektas „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“ suteikė galimybę pedagogams, dirbantiems su ikimokyklinio amžiaus vaikais, įgyti daug teorinių ir praktinių žinių, vaikų fizinio ugdymo srityje. Seminarai, konferencijos, stovyklos, video pamokėlės, straipsniai ir konsultacijos praplėtė ir pagilino pedagogų žinias ir gebėjimus, padėjo save motyvuoti ir tą motyvaciją perteikti savo ugdytiniams.

Projekto organizatorių komanda dėkoja visiems projekto dalyviams, kad mokėsi, tobulinosi, skyrė jėgų ir laiko, kad žaidė, šypsojosi ir siuntė savo dėkingumą mums. Projektas jau pasiekė finišo tiesiąją, bet ugdymas – nepertraukiamas procesas, todėl labai tikimės, kad “Motyvuotų ugdytojų” bendruomenė, susibūrusi šio projekto dėka ir toliau dalinsis gerosiomis savo praktikomis, padės mažesnę patirtį turintiems kolegoms,  ugdys fiziškai aktyvius ir laimingus vaikus.

Tikslas: perteikti vaikams pergalės už Lietuvą dvasią „kovojant“ trikrepšio aikštelėse, suburti
Lietuvos ikimokyklinių įstaigų bendruomenes į masinį trikrepšio žaidimą.
Aktualumas: ikimokyklinukų tarpe tradicija tampa Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną
paminėti žaidžiant trikrepšį. TAI VIENAS IŠ MASIŠKIAUSIŲ RIUKKPA INICIJUOTŲ RENGINIŲ!
Bendruomenių nariai pasiruošę įstaigas nuspalvinti pačiomis gražiausiomis Lietuvos spalvomis –
pedagogams, tėvams, vaikams ir svečiams netrūksta išmonės ruošiantis šiai šventei ir būdui ją švęsti. Tai ir
trikrepšio varžybos, pratimai, šokiai, dainos, eilėraščiai, lipdiniai, karpiniai, aplikacijos ir panašiai,
trispalviai patiekalai, kuriuos su meile ir išradingumu ruošia šeimų nariai.
Festivalio metu pedagogai skatinami dalintis sukaupta patirtimi integruojant trikrepšį į vaikų
judriąją veiklą, skiepyti vaikams patriotiškumo jausmą siejant jį su pergalėmis sporte. Vaikai skatinami
kovoti garbingai.

RESPUBLIKINĖ AKCIJA
„AKTYVUS KORIDORIUS“
2021 Spalio 25 – lapkričio 5 dienomis

Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją dėl epidemijos, „Sportuojantis koridorius“ pakeitė pavadinimą į „Aktyvus koridorius“.

Aktualumas. Rudenį, trumpėjant dienoms, ilgėjant tamsiems vakarams, vėstant orams, vaikai turi vis mažiau fiziškai aktyvios judrios veiklos lauke. Įgyvendinant vaiko sveikatos ugdymo ir sveikatingumo priemones darželyje, susiduriama su salės užimtumo problemomis. Tačiau, kiekviena ugdymo įstaiga turi koridorius ir juo vaikai eina ne vieną kartą per dieną. Ar esate stabtelėję ir pagalvoję, kad galima sportuoti čia ir dabar, koridoriuje? 

256466767_4271560699637079_6477957400329499205_n.jpg

Akcijos tikslas: Skatinti vaikų fizinį aktyvumą neįprastoje aplinkoje, koridoriuje.

Akcijos uždaviniai: Organizuoti ir įgyvendinti aktyvias veiklas Respublikos darželių koridoriuose epidemijos laikotarpiu.

Skatinant įvairių formų ir rūšių fizinį aktyvumą. 5.3 Suteikti vaikams judėjimo džiaugsmą koridoriuje einant į grupinius užsiėmimus ir grįžtant iš jų

Tradicinė RIUKKPA konferencija „Motyvuotas ugdytojas -aktyvus ugdytinis“

245913795_4170467553079728_3030979388841384380_n.jpg

2021 Spalio 12-oji diena tapo įsimintina motyvuotiems Lietuvos ikimokyklinio ugdymo pedagogams, kurie gausiai rinkosi į Lietuvos sporto universitete RIUKKPA rengiamą konferenciją „Motyvuotas ugdytojas - aktyvus ugdytinis“. Tarp besidominčių ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio ugdymo naujovėmis buvo ir neformaliojo, pradinio ugdymo mokytojų, aukštųjų mokyklų dėstytojų, sporto trenerių, kurie drauge su ikimokyklinio ugdymo pedagogais gilinosi į aktualias mokslo tiesomis grįstas doc. Dr. R. Gruodytės-Račienės pristatytas ankstyvąjį fizinį ugdymą apimančias temas.

Ne veltui sakoma, kad visa, kas nauja – tai seniai pamiršta sena. Pats tikriausias to įrodymas etnosportas. Apie jį konferencijos dalyviams priminė, pristatė ir parodė Lietuvos etnosporto komiteto prezidentas Stanislav Bajurin akcentuodamas, kad iš kartos į kartą perduodami sportiniai žaidimai ir sporto šakos atspindi Lietuvos vietos tapatybę ir bendruomenines tradicijas.

Na, o trečioji pranešėja doc. dr. Rasa Kreivytė priminė esminius didaktikos principus: ugdant jaunąją kartą svarbu pradėti ir eiti nuo paprastų – prie sudėtingų, nuo lengvų – prie sunkių, nuo žinomų – prie nežinomų judriųjų arba „100 žaidimų krepšinio treniruotėms“.

246146694_4178636702262813_2731683488858320275_n.jpg
246382659_4178637435596073_4564041975242938672_n.jpg

RESPUBLIKINĖ AKCIJA
„RIEDA RATAI RATELIUKAI“

Skirta paminėti Tarptautinę dieną be automobilio
2021 rugsėjo 22 diena

Tradicinė respublikinė akcija "Rieda ratai rateliukai" kiekvienais metais įgauna vis didesnį pagreitį ir jau tampa tradicija beveik kiekvienoje Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Pedagogų išradingumas ir kūrybiškumas, visos bendruomenės įsitraukimas kiekvieną kartą vis labiau nustebina ir džiugina. Jeigu taip ir toliau, mūsų jaunoji karta užaugs atsakingais visuomenės nariais, kuriems rūpi aplinka, kurioje jie gyvena.

Taip lauktas ir taip šauniai įvykęs jau tradicija tampantis mūsų ir partnerių RENGINYS PASAULINĖ ORIENTAVIMOSI SPORTO DIENA

Neįkainojami praktiniai užsiėmimai persikėlė į LSU sporto salę. Joje S.Bajurin išjudino dalyvius ir pademonstravo keletą etnožaidimų. Laukiamiausia dalis – „Sportuoti kviečia geriausieji“ pranoko lūkesčius. Penki geriausi 2020 m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų fizinio ugdymo mokytojai: Aistė Aleknavičiūtė, Jolanta Terminienė, Lina Račė, Marius Zoza ir Raminta Baranauskienė ne tik pralaužė pandemijos metu apėmusį susikaustymą, bet vienu ritmu, rankų taiklumu, paprastai nepaprastomis priemonėmis, savo super pedagogų galiomis įrodė, kokios turi būti ne vienos istorijos ar leidinio vertos šiuolaikinės fizinio ugdymo veiklos, taikomos ikimokykliniame amžiuje!

245399053_4170468756412941_9216330413435705209_n.jpg

RESPUBLIKINĖ AKCIJA
„MAŽOJI MYLIA 2021“

Skirta paminėti Kūno kultūros ir sporto dieną
2021 Spalio 1 – 8 dienomis

Akcijos tikslas – skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, aktyviai leisti laisvalaikį. akcijos uždaviniai: ugdyti vaikų valią ir ištvermę; skatinti vaikų draugiškus tarpusavio santykius; per įvairius judriuosius žaidimus, patrauklia forma lavinti vaikų turimus judėjimo įgūdžius.

246457770_4178637558929394_8995921477301004898_n.jpg
243404074_4122872301172587_8703696919454721288_n.jpg

Akcijos tikslai – Skatinti vaikų fizinį aktyvumą, sudominant netradicine veikla; Supažindinti su ekologiškomis, alternatyviomis automobiliui susisiekimo priemonėmis.

2021 rugsėjo 10d.  Daugiau nei 800 Kauno ir kitų miestų darželinukų dalyvavo Pasaulinės orientavimosi sporto dienos renginyje Kalniečių parke, kuriame ne tik susipažino su orientavimosi sportu, bet ir mokėsi tausoti aplinką rūšiuojant šiukšles. Dėkojame visiems šauniems renginio dalyviams ir savanoriams!

Renginio partneriai: TAKAS O-Events Kauno savivaldybė Orienteering.lt LTeam International Orienteering Federation World Orienteering Day Finnfoam Lietuva

bottom of page