ŠIUO METU VYKDOMI PROJEKTAI 

LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAS

„LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2020“

Projekto tikslas

Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Projekto uždaviniai:

  • Skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, kilnų elgesį ir bendradarbiavimą.   

  • Teikti metodinę, konsultacinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo pedagogams fizinio aktyvumo skatinimo ir sporto renginių ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimo klausimais.

  • Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo pedagogams dalintis gerąja vaikų sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo patirtimi.

  • Skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų.

  • Kurti ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendruomenę orientuotą į fizinio aktyvumo skatinimą.

Žaidynių organizatoriai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (toliau – LTOK) ir

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (toliau – RIUKKPA).

Projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės“ finansuoja – LTOK.

Projekto koordinatorius – RIUKKPA.

  • Facebook

PROJEKTAS MOTYVUOTAS UGDYTOJAS-AKTYVUS UGDYTINIS

iš dalies finansuojamas švietimo mokslo ir sporto ministerijos

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija nuo 2019 metų liepos menesio vykdo projektą „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“

Projekto tikslas-tobulinti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų profesinę kvalifikaciją, suteikiant žinių, mokėjimų bei įgūdžių 1-7 metų vaikų fizinio ugdymo srityje, formuojant pozityvų požiūrį į fizinį aktyvumą bei didinant darbinę motyvaciją.

Projekto metu 46 Lietuvos ikimokyklnio ugdymo įstaigose vyksta mokomieji seminarai “Motyvuojantis fizinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Patarimai pedagogui praktikui“, taip pat didžiuosiuose Lietuvos miestuose buvo sutelktos  ‚Mokytojų-motyvatorių“ komandos, teiksiančios konsultacijas mažesnę patirtį turintiems kolegoms. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį 8 fizinio ugdymo pedagogai dalyvavo stažuotėse užsienyje (Italijoje ir Suomijoje) pagilindami savo žinias ir perteikdami naujoves Lietuvos pedagogams.

Konferencijų „Motyvuotas ugdytojas-aktyvus ugdytinis“ metu, projekto dalyviai turėjo galimybę pasidalinti savo gerąja patirtimi, bei pasimokyti iš geriausių šalies specialistų.

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „IKIMOKYKLINUKŲ ŽIEMOS OLIMPIADA 2020“

sausio 13 d. – vasario 14 d.

Jau 8-ri metai, kai šis projektas kviečia Lietuvos ikimokyklinių įstaigų bendruomenes burtis bendram renginiui „Ikimokyklinukų žiemos Olimpiada 2020“.

TIKSLAI: Tenkinti vaikų fizinio aktyvumo poreikį išbandant žiemos sporto šakas. Skatinti ikimokyklinių įstaigų bendruomenių sveiką gyvenimo būdą žiemos periodu. Organizuoti ikimokyklinių įstaigų snaigių parodą „Snaigių šokis!“.

RENGĖJAI

  • Kauno lopšelis–darželis „Spragtukas“ – inicijuotos veiklos koordinavimas;

  • Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugija  -  vaikų darbų paroda

„Snaigių šokis!“ organizavimas;

  • Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija – pedagogų gerosios darbo patirties apibendrinimas, įvertinimas ir sklaida.

  • Lietuvos Švietimo istorijos muziejus – metodinės veiklos organizavimas.

DALYVIAI

Ikimokyklinių įstaigų (priklausančių RIUKKPA asociacijai) ugdytiniai, jų tėvai ir pedagogai.

MŪSŲ NAUJIENOS

Konferencija

2019 m. gruodžio 12 d. daugiau nei 200 dalyvių, besidominčių ikimokyklinio amžiaus vaikų fiziniu ugdymu, atvyko į Lietuvos sporto universitete vykusią respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) organizuojamą teorinę-praktinę konferenciją „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“. Šiais metais didžiausias dėmesys skirtas motyvacijai, jos stiprinimui, gerųjų patirčių sklaidai per bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą, mokantis vieniems iš kitų, generuojant naujas idėjas ir siekiant motyvuoti pedagogus grįžti į darbus ir juos tęsti su nauju įkvėpimu bei „pilnai pakrautais elementais“.

Programa 


Ši konferencija - 2 metus truksiančio, to paties pavadinimo projekto dalis. Projektas bendrai finansuojamas Švietimo mokslo ir sporto ministerijos sporto paramos fondo lėšomis.

© www.riukkpa.lt

Proudly created with Wix.com

Kontaktai 

Tel: +37067347956

EL PAŠTAS: riukkpa@gmail.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now