MŪSŲ NAUJIENOS

PROJEKTAS MOTYVUOTAS UGDYTOJAS-AKTYVUS UGDYTINIS

iš dalies finansuojamas švietimo mokslo ir sporto ministerijos

Dėl šiuo metu susiklosčiusios situacijos visi darbai persikėlė į virtualią erdvę, tačiau dėl to neturėtų sumažėti ugdytojų motyvacija darbui. Viską, ką mes darėme turėdami fizinį kontaktą su ugdytiniais, galime perkelti į virtualią erdvę ir taip motyvuoti ugdytinius likti fiziškai aktyviais ir stiprinti tiek fizinę, tiek emocinę sveikatą

 • Facebook

Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis,
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti
2020 kovo 09 – 13 d. (Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)
LTOK Kauno apskrities taryba, Lietuvos sporto muziejus)

Tikslas: perteikti vaikams pergalės už Lietuvą dvasią „kovojant“ trikrepšio aikštelėse, suburti Lietuvos ikimokyklinių įstaigų bendruomenes į masinį trikrepšio žaidimą.
Aktualumas: ikimokyklinukų tarpe tradicija tampa Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną paminėti žaidžiant trikrepšį. TAI VIENAS IŠ MASIŠKIAUSIŲ RIUKKPA INICIJUOTŲ RENGINIŲ! Bendruomenių nariai pasiruošę įstaigas nuspalvinti pačiomis gražiausiomis Lietuvos spalvomis – pedagogams, tėvams, vaikams ir svečiams netrūksta išmonės ruošiantis šiai šventei ir būdui ją švęsti. Tai ne tik trikrepšio varžybos, pratimai, šokiai, dainos, eilėraščiai, lipdiniai, karpiniai, aplikacijos ir panašiai, bet ir trispalviai patiekalai, kuriuos su meile ir išradingumu ruošia šeimų nariai.
Festivalio metu pedagogai skatinami dalintis sukaupta patirtimi integruojant trikrepšį į vaikų judriąją veiklą, skiepyti vaikams patriotiškumo jausmą siejant jį su pergalėmis sporte. Vaikai skatinami kovoti garbingai.

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „IKIMOKYKLINUKŲ ŽIEMOS OLIMPIADA 2020“

sausio 13 d. – vasario 28 d.

Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“ jau 8-ri metai, kai bendradarbiaudamas su respublikine ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) inicijuoja ir organizuoja respublikinį projektą „Ikimokyklinukų žiemos Olimpiada“. Šis projektas kasmet, žiemos periodu, kviečia Lietuvos ikimokyklinių įstaigų bendruomenes burtis bendrai, vaikų sveikatingumą propaguojančiai, veiklai. Šiemet projekte dalyvavo 225 pedagogai iš 37-ių Lietuvos ikimokyklinių įstaigų.

Žiemos sportui priskiriamos tos sporto šakos, kurios kultivuojamos žiemos metu. Dažniausiai žiemos sporto šakų varžybos vyksta ant ledo ar sniego.  Tačiau laikas rodo, kad Lietuvos gamta keičiasi ir tampa sunkiai nuspėjama žemos periodu. Todėl jau 3-ti metai, kai šis projektas apjungia ir Kauno apskrities Dailės ugdytojų draugijos narius, kurie šiemet siūlė Lietuvos pedagogams pasitelkti kūrybiškumą, kūrybinę meninę veiklą ir vaikams sukurti žiemos akcentus, pagaminant 3D „snaiges“.

2020 m. vasario 28 d. respublikinio projekto „Ikimokyklinukų žiemos Olimpiada“ veiklos rezultatais pasidžiaugėme metodinėje dienoje „Vaikų grūdinimas: kaip mes ruošiamės žiemos iššūkiams metų eigoje?“, kuri vyko Lietuvos švietimo istorijos muziejuje. Gerąja darbo patirtimi pasidalino 11-ka Lietuvos ikimokyklinių įstaigų.

Metodinės dienos metu atkreiptas pedagogų dėmesys, kaip pasitelkti kūrybiškumą, socialinių partnerių edukacines erdves, supažindinant vaikus su žiemos sporto šakomis, kai nėra žiemos.

Mūsų žiemos Olimpinių žaidynių principas – svarbu dalyvauti, o ne nugalėti!

TIKSLAI: Tenkinti vaikų fizinio aktyvumo poreikį išbandant žiemos sporto šakas. Skatinti ikimokyklinių įstaigų bendruomenių sveiką gyvenimo būdą žiemos periodu. Organizuoti ikimokyklinių įstaigų snaigių parodą „Snaigių šokis!“.

RENGĖJAI

 • Kauno lopšelis–darželis „Spragtukas“ – inicijuotos veiklos koordinavimas;

 • Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugija  -  vaikų darbų paroda

„Snaigių šokis!“ organizavimas;

 • Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija – pedagogų gerosios darbo patirties apibendrinimas, įvertinimas ir sklaida.

 • Lietuvos Švietimo istorijos muziejus – metodinės veiklos organizavimas.

ŠIUO METU VYKDOMI PROJEKTAI 

LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAS

„LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2020“

Projekto tikslas

Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Projekto uždaviniai:

 • Skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, kilnų elgesį ir bendradarbiavimą.   

 • Teikti metodinę, konsultacinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo pedagogams fizinio aktyvumo skatinimo ir sporto renginių ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimo klausimais.

 • Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo pedagogams dalintis gerąja vaikų sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo patirtimi.

 • Skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų.

 • Kurti ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendruomenę orientuotą į fizinio aktyvumo skatinimą.

Žaidynių organizatoriai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (toliau – LTOK) ir

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (toliau – RIUKKPA).

Projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės“ finansuoja – LTOK.

Projekto koordinatorius – RIUKKPA.

 • Facebook

Konferencija

2019 m. gruodžio 12 d. daugiau nei 200 dalyvių, besidominčių ikimokyklinio amžiaus vaikų fiziniu ugdymu, atvyko į Lietuvos sporto universitete vykusią respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) organizuojamą teorinę-praktinę konferenciją „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“. Šiais metais didžiausias dėmesys skirtas motyvacijai, jos stiprinimui, gerųjų patirčių sklaidai per bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą, mokantis vieniems iš kitų, generuojant naujas idėjas ir siekiant motyvuoti pedagogus grįžti į darbus ir juos tęsti su nauju įkvėpimu bei „pilnai pakrautais elementais“.

Programa 


Ši konferencija - 2 metus truksiančio, to paties pavadinimo projekto dalis. Projektas bendrai finansuojamas Švietimo mokslo ir sporto ministerijos sporto paramos fondo lėšomis.

© www.riukkpa.lt

Proudly created with Wix.com

Kontaktai 

Tel: +37067347956

EL PAŠTAS: riukkpa@gmail.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now