PROJEKTAS AKTYVISTAI 2019

Projekto vykdymo data – 2019 metų balandžio 1 – gruodžio 31 d.

INICIATYVOS-KAUNUI-LOGO-PNG.png

Projekto organizatoriai - Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (toliau – RIUKKPA).

Projektą finansuoja – Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“

Projekto koordinatorius – RIUKKPA.

Projekto dalyviai – Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų (15), Kauno miesto pradinio ugdymo mokyklų (10) ugdytiniai/mokiniai, pedagogai, tėvai.

Projekto  vykdytojai – RIUKKPA reikalavimus atitinkantys treneriai – edukatoriai: kūno kultūros mokytojo metodininko ir kūno kultūros mokytojo eksperto kvalifikacines kategorijas turintys pedagogai.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

  1. Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą.

  2. Projekto uždaviniai:

    1. Skatinti sąmoningą vaikų judėjimą, bei savikontrolę, formuoti savarankiško sportavimo įgūdžius.  

    2. Teikti metodinę, konsultacinę pagalbą ikimokyklinio/jaunesniojo mokyklinio ugdymo mokytojams  fizinio aktyvumo skatinimo, fiziškai aktyvių veiklų planavimo ir organizavimo, bei teisingų vaikų judėjimo įgūdžių formavimo klausimais.