NARYSTĖ

Narystė asociacijoje yra mokama. Metinis nario mokestis mokamas už einamus metus iki balandžio 1 dienos. Stojamasis mokestis - 10 Eu, metinis nario mokestis 10 Eu. Sumokėję stojamąjį mokestį, atleidžiami nuo pirmųjų metų nario mokesčio (metai sutampa su kalendoriniais metais). 

 

 

Užpildykite  esančius laukelius ir sumokėkite stojimo mokestį  į sąskaitą: 

 

„Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija"  

 

Sąskaita: LT534010051002121996  

 

Įmonės kodas: 303375161

REGISTRACIJA

!!!! Į žinutės laukelį įrašyti užpildytą šį tekstą.

Prašau priimti mane nariu į Respublikinę ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociaciją  (RIUKKPA). Su asociacijos įstatais susipažinau ir įsipareigoju juos vykdyti. Pasižadu aktyviai dalyvauti RIUKKPA veikloje ir mokėti asociacijos valdybos posėdyje  (protokolo Nr.V-1) nustatyto dydžio stojamąjį bei nario mokestį RIUKKPA tikslų bei uždavinių įgyvendinimui. 

 

Vardas pavardė (įrašyti)   

Asmeninis telefono Nr. (įrašyti) 

Adresas Gyvenamoji vieta (įrašyti) 

Data (įrašyti)

Thanks! Message sent.