MŪSŲ RENGINIAI

Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis, 
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (Riukkpa) ir Kauno lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ iniciatyva

skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Tikslas: perteikti vaikams pergalės už Lietuvą dvasią „kovojant“ trikrepšio aikštelėse, suburti Lietuvos ikimokyklinių įstaigų bendruomenes į masinį trikrepšio žaidimą. Festivalio metu pedagogai skatinami dalintis sukaupta patirtimi integruojant trikrepšį į vaikų judriąją veiklą, skiepyti vaikams patriotiškumo jausmą siejant jį su pergalėmis sporte.

Lietuvos moterų sporto asociacijos  sporto festivalis „Sportuojanti mergaitė - būsima olimpietė

Festivalio tikslas: populiarinti olimpines idėjas ikimokyklinio amžiaus mergaičių tarpe ir formuoti teigiamą ikimokyklinukių požiūrį į kūno kultūrą ir sportą.

 

Akcija „Rieda ratai rateliukai"  

Skirta paminėti Europos judriąją savaitę ir ,,Dieną be automobilio"Šios akcijos tikslai: Skatinti vaikų fizinį aktyvumą, sudominant netradicine veikla; supažindinti su ekologiškomis, alternatyviomis automobiliui susisiekimo priemonėmis.

 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų  projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės"

PROJEKTO TIKSLAI: 1. Populiarinti olimpines idėjas priešmokyklinio amžiaus vaikų tarpe. 2. Formuoti teigiamą požiūrį į kūno kultūrą ir sportą. 3. Tenkinti prigimtinį vaikų judėjimo poreikį. 4. Skatinti pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

 

Akcija „Judrūs vaikai- gamtos draugai"

Skirta paminėti balandžio švaros mėnesį.

Tikslas: Ugdyti vaikų ir pedagogų sveiko gyvenimo būdo nuostatas, mokyti tausoti gamtą, skatinti aktyviai judėti gryname ore.

„Aš tėtis ir mama - kartu sportuojanti šeima"

 

Tradicinis, linksmiausias ir didžiausias renginys Futboliuko Kalėdos

 

Respublikinis  projektas  „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada “

 

Šeimų sporto šventė „Sportuoja visi – dideli ir maži”

Tikslas:skatinti šeimų fizinį aktyvumą laisvalaikiu, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.